डेस्कटप खतरनाक तरल डिटेक्टर

  • Desktop Dangerous Liquid Detector

    डेस्कटप खतरनाक तरल डिटेक्टर

    अवलोकन: LT-600 डेस्कटप खतरनाक तरल डिटेक्टर खतरनाक तरल डिटेक्टरको एक नयाँ प्रकार हो। यो टेक्नोलोजी उच्च तहमा पुगेको छ। उत्पादले स्वत: ज्वालाग्राही, विस्फोटक र संक्षारक खतरनाक तरल पदार्थहरू पत्ता लगाउन सक्छ र खतरनाक तरल पदार्थ (जसले दहन वा विस्फोट गराउन सक्छ) को तरल पदार्थलाई सुरक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नबाट रोक्न सक्छ। यो स्टेशनहरू, मेट्रो, सरकारी एजेन्सीहरू, स्टेडियमहरू र अन्य घना जनसंख्या र प्रभावको लागि आवश्यक सुरक्षा परीक्षण सुविधा हो ...